Известување за промена на рок и начин на поднесување пријави за Повик бр. 3/ЗАМ/2019 и Повик бр. 4/ЗАМ/2019 за техничка поддршка – фаза 2

објавено во: Вести | 0

Почитувани, Проектот „Поддршка за развој на земјоделски задруги“, финансиран од ЕУ, Ве известува за две важни промени за рокот и за начинот на поднесување на пријавите за објавените повици: Повик бр. 3/ЗАМ/2019 за техничка поддршка – фаза 2 за развој … Продолжува

Сподели:

Повик бр. 4/ЗАМ/2019 за техничка поддршка – фаза 2 за иницијативи за формирање земјоделски задруги

објавено во: Повици / Огласи | 0

Почитувани, Проектот „Поддршка за развој на земјоделски задруги“, финансиран од ЕУ, Ве поканува да учествувате на „Повикот за техничка поддршка – фаза 2 за иницијативи за формирање земјоделски задруги“ бр. 4/ЗАМ/2019. Генералната цел на поддршката е подобрен и конкурентен земјоделски … Продолжува

Сподели:

Повик бр. 3/ЗАМ/2019 за техничка поддршка – фаза 2 за развој на постоечки земјоделски задруги

објавено во: Повици / Огласи | 0

Почитувани, Проектот „Поддршка за развој на земјоделски задруги“, финансиран од ЕУ, Ве поканува да учествувате на „Повикот за техничка поддршка – фаза 2 за развој на постоечки земјоделски задруги“ бр. 3/ЗАМ/2019. Генералната цел на поддршката е подобрен и конкурентен земјоделски … Продолжува

Сподели:

Јавен повик за достава на понуди за избор на консултанти за испорака на обуки за прописи и процедури за регистрација и воспоставување на земјоделски задруги (бр. 1/ЗАМ/2019)

објавено во: Повици / Огласи | 0

Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП) ги поканува сите заинтересирани субјекти – физички или правни лица да учествуваат во тендерска постапка за набавка на: консултантски услуги за испорака на обуки за прописи и процедури за регистрација и воспоставување на земјоделски … Продолжува

Сподели:

Јавен повик за достава на понуди за избор на советодаватели за изработка на бизнис план (бр. 6А/ЗАМ/2018)

објавено во: Повици / Огласи | 0

Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП) ги поканува сите заинтересирани субјекти – физички или правни лица да учествуваат во тендерска постапка за набавка на: советодавни услуги и изработка на бизнис план (во понатамошниот текст: услуги).  Услугите  се наменети за земјоделски … Продолжува

Сподели:

Јавен повик за достава на понуди за избор на советодаватели за изработка на бизнис план (бр. 6/ЗАМ/2018)

објавено во: Повици / Огласи | 0

Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП) ги поканува сите заинтересирани субјекти – физички или правни лица да учествуваат во тендерска постапка за набавка на: советодавни услуги и изработка на бизнис план (во понатамошниот текст: услуги).  Услугите  се наменети за земјоделски … Продолжува

Сподели:

Јавен повик за достава на понуди за избор на консултанти за испорака на обуки за изработка на бизнис план (бр. 5/ЗАМ/2018)

објавено во: Повици / Огласи | 0

Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП) ги поканува сите заинтересирани субјекти – физички или правни лица да учествуваат во тендерска постапка за набавка на: консултантски услуги за испорака на обуки за изработка на бизнис план. Обуките се наменети за земјоделски … Продолжува

Сподели:

Земјоделците од земјава запознаени со предностите од здружување во задруги

објавено во: Вести | 0

На 19.10.2018 г. заврши „караванот на инфо-сесии“ преку кој повеќе од 800 земјоделци од земјата беа информирани за предностите од здружувањето во земјоделски задруги, како и за можностите за поддршка што ги нуди проектот. Инфо сесиите ги организираа МРФП и … Продолжува

Сподели:

Задругата е најважен и најдобар модел на организирање

објавено во: Вести | 0

  На 19 и 20 септември 2018 г. во Чешиново, Радовиш, Росоман, Чашка и Стајковци се одржаа информативни сесии со земјоделците на кои беа презентирани предностите од здружувањето во земјоделски задруги, како и можностите за поддршка на земјоделските задруги. На … Продолжува

Сподели:

Заеднички ги решаваме сите проблеми

објавено во: Вести | 0

  На 5 септември 2018 година во Тетово и Гостивар и на 6 септември во Битола и Прилеп се одржаа инфо-сесии со земјоделците на кои беа презентирани предностите од здружувањето во земјоделски задруги, како и можностите за поддршка на земјоделските … Продолжува

Сподели:

Повик за пријавување интерес за формирање на земјоделски задруги

објавено во: Повици / Огласи | 0

Повик бр. 3/ЗАМ/2018 за пријавување интерес за формирање на земјоделски задруги Техничка поддршка – прва фаза Почитувани, Проектот „Поддршка за развој на земјоделски задруги“, финансиран од ЕУ, Ве поканува да учествувате на Повикот за пријавување на групи на земјоделски стопанства … Продолжува

Сподели:

Повик за пријавување интерес за развој на земјоделски задруги

објавено во: Повици / Огласи | 0

Повик бр. 4/ЗАМ/2018 за пријавување интерес за развој на земјоделски задруги Техничка поддршка – прва фаза Почитувани, Проектот „Поддршка за развој на земјоделски задруги“, финансиран од ЕУ, Ве поканува да учествувате на „Повикот за пријавување интерес за развој на земјоделска … Продолжува

Сподели: