Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

http://www.mzsv.gov.mk/

 

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој

http://www.ipardpa.gov.mk/Root/mak/default_mak.asp

 

Инструментот за претпристапна помош за рурален развој – ИПАРД II Програмата (2014– 2020)

http://ipard.gov.mk/mk/

 

Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството

https://agencija.gov.mk/

Сподели: