Листата на закони и програми во продолжение е ажуриранa од спроведувачите на проектот. Истите не превземаат одговорност за ненавремено ажурирање на листата. За тековните промени посетете ги веб-адресите на соодветните институции.

CARЕ и МРФП воспоставија партнерство за спроведување на проектот со цел да се придонесе кон поголема продуктивност и конкурентност на земјоделскиот сектор во земјата. CARE е федерација на меѓународни невладини организации кои ги спроведуваат своите програми за борба против сиромаштијата и социјалната неправда во повеќе од 80 земји низ целиот свет. МРФП е фондација чија визија е зголемена вработеност, намалена сиромаштија и воспоставена социјална кохезија. Повеќе информации во продолжение.

Сподели: