Проектниот тим го сочинуваат претставници од CARE Германија/Луксембург и Македонска развојна фондација за претпријатија (МРФП).

Соработници од Care Германија/Луксембург (во Македонија):

  1. Драган Периќ
  2. Ирина Хаџи Митова

 

Соработници од МРФП:

  1. Лазар Неданоски
  2. Димитар Смилјановски
  3. Светлана Бошковска
  4. Марина Јоноска
  5. Владимир Маринковски
Сподели: