• Пониски цени на репроматеријали

Преку заедничката набавка на репроматеријали се овозможува пониска набавна цена за членовите на задругите – активност која секако индивидуалните земјоделци ја спроведуваат, а преку задругата можат за истата да заштедат

  • Преработка и производство

Со заеднички преработувачки погони, се постигнува поголем волумен за на преработка и се пласираат поголеми количини на производи кои се унифицирани со што се овозможува посигурен пласман и подобри откупни цени, односно зголемен профит

  • Повисоки цени на готов производ

Преку здружено пласирање на готовиот производ се обезбедува посигурен пласман и подобри откупни цени. На ваков начин членовите имаат рамноправна улога во диктирање на цената на пазарот.

 

Прочитајте повеќе на:

https://agencija.gov.mk/download/soveti/agroekom/Sto-e-zemjodelska-zadruga.pdf

(Превземено од Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството)

Сподели: