Повик за краткорочен експерт за развој на подзаконски акти за земјоделски задруги

објавено во: Вести, Инфо, Некатегоризирано | 0

| 0 УПАТСТВО ЗА АНГАЖМАН НА ЕКСПЕРТ/КА ЗА Развој на подзаконски акти на МЗШВ поврзани со Законот за задруги и Законот за земјоделство и рурален развојво рамките на проектот Поддршка на развојот на земјоделските задруги Вовед CARE International е федерација … Продолжува

Сподели: