Спроведена студиска посета во Грција

објавено во: Вести, Инфо | 0

Во периодот 27-30 јули 2021 година, вкупно 29 претставници кои доаѓаат од земјоделските задруги од РСМ, од Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, од Здружение Македонска асоцијација на земјоделските задруги, од спроведувачите на проектот CARE International Balkans и Македонска развојна … Продолжува

Сподели:

Одржана обука на тема: Употреба на пестициди и безбедност при работа во земјоделство

објавено во: Вести, Инфо | 0

На 23 јули 2021 г. во Велес се одржа обука на тема Употреба на пестициди и безбедност при работа во земјоделство наменета за земјоделските задруги кои се финансиски поддржани во рамки на проектот „Поддршка за развој на земјоделски задруги во … Продолжува

Сподели:

Земјоделските задруги ги зголемија своите знаења од областа на маркетинг и брендирање

објавено во: Вести, Инфо | 0

На 19 јули 2021 г. во Велес се одржа обука на тема Маркетинг и брендирање наменета за земјоделските задруги кои се финансиски поддржани во рамки на проектот „Поддршка за развој на земјоделски задруги во Македонија“. На обуката 15 претставници од … Продолжува

Сподели:

Земјоделските задруги ги зголемија своите знаења од областа на продажба

објавено во: Вести, Инфо | 0

На 15 јули 2021 г. во Велес се одржа обука на тема Патот на купувачот – Развој на продажна скрипта наменета за земјоделските задруги кои се финансиски поддржани во рамки на проектот „Поддршка за развој на земјоделски задруги во Македонија“. … Продолжува

Сподели:

Спроведени теренски посети на грантистите

објавено во: Вести, Инфо | 0

На 09.07.2021 година, проектот (CARE и МРФП) во придружба од Делегацијата на ЕУ во Скопје, започна со низата теренски посети на грантистите со цел увид и презентација на направените набавки во рамките на грантовата шема на проектот. На првата посета … Продолжува

Сподели:

Отворен повик за дизајн и имплементација на финалните промотивни активности

објавено во: Вести, Инфо, Повици / Огласи | 0

Повеќе информации на ТоР-от достапен овде. Краен рок за аплицирање е 26.07.2021 година. Annex 1 – Preliminary list of the promotional products Annex 2 – List of grantees with names and locations

Сподели:

Одржана обука за можности за финансирање на земјоделските задруги

објавено во: Вести, Инфо | 0

На 17 јуни 2021 г. во Велес се одржа обука на тема Можности за финансирање на земјоделски задруги наменета за земјоделските задруги кои се финансиски поддржани во рамки на проектот „Поддршка за развој на земјоделски задруги во Северна Македонија“. На обуката … Продолжува

Сподели:

Чадор организацијата на земјоделски задруги одржа работилница за стратешко планирање

објавено во: Вести, Инфо | 0

Во рамките на проектот, од 14-16 јуни 2021 година во Охрид, беше организирана работилница за стратешко планирање на Македонската асоцијација на земјоделски задруги (МАЗЗ) – Чадор организацијата на земјоделските задругите. Стратешкиот план на MAЗЗ за периодот 2021-2026 година е една … Продолжува

Сподели:

Продолжен повик за меѓународен надворешен експерт за подготовка на Стратегија за развој на земјоделски задруги

објавено во: Вести, Инфо, Повици / Огласи | 0

Во рамките на проектот „Поддршка на развојот на земјоделските задруги во Северна Македонија“, CARE планира да ангажира меѓународен надворешен експерт за подготовка на Стратегија за развој на земјоделски задруги. Документот треба да биде развиен, договорен и одобрен од CARE и Министерството … Продолжува

Сподели:

Повик за меѓународен надворешен експерт за подготовка на Стратегија за развој на земјоделски задруги

објавено во: Вести, Инфо, Повици / Огласи | 0

Во рамките на проектот „Поддршка на развојот на земјоделските задруги во Северна Македонија“, CARE планира да ангажира меѓународен надворешен експерт за подготовка на Стратегија за развој на земјоделски задруги. Документот треба да биде развиен, договорен и одобрен од CARE и Министерството … Продолжува

Сподели:

Продолжен повик за меѓународен надворешен експерт за подготовка на Стратегија за развој на земјоделски задруги

објавено во: Вести, Инфо, Повици / Огласи | 0

Во рамките на проектот „Поддршка на развојот на земјоделските задруги во Северна Македонија“, CARE планира да ангажира меѓународен надворешен експерт за подготовка на Стратегија за развој на земјоделски задруги. Документот треба да биде развиен, договорен и одобрен од CARE и … Продолжува

Сподели:

Повик за краткорочен експерт за развој на подзаконски акти за земјоделски задруги

објавено во: Вести, Инфо, Некатегоризирано | 0

| 0 УПАТСТВО ЗА АНГАЖМАН НА ЕКСПЕРТ/КА ЗА Развој на подзаконски акти на МЗШВ поврзани со Законот за задруги и Законот за земјоделство и рурален развојво рамките на проектот Поддршка на развојот на земјоделските задруги Вовед CARE International е федерација … Продолжува

Сподели:

Четири нови земјоделски задруги ја подобрија својата конкурентност со финансиска поддршка од Европската Унија

Четири новоформирани земјоделски задруги потпишаа договори за финансиска поддршка (ЕУ грантови) за инвестиции во опрема за производство и маркетинг на земјоделски производи. Инвестицијата ги подобрува капацитетите на новоформираната земјоделска задруга „Здраво и свежо“ од Ресен, смета г. Пере Транталовски, еден … Продолжува

Сподели:

Известување за измени во Повик бр. 1/ЗАМ/2020 за финансиска поддршка на земјоделски задруги

објавено во: Инфо, Истакнато, Повици / Огласи | 0

Почитувани, Проектот „Поддршка за развој на земјоделски задруги“ Ве известува за важни измени кои се однесуваат на Повикот бр. 1/ЗАМ/2020 за финансиска поддршка на земјоделски задруги: Краен рок за поднесување на пријавите: Рокот за доставување пријави е продолжен до 30.4.2020 … Продолжува

Сподели:

Покана за информативни сесии во Тетово и Велес

објавено во: Вести, Инфо, Истакнато | 0

Почитувани, Ве информираме дека Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП) ќе оддржи информативни сесии кои се организираат во рамки на проектот: „Поддршка за развој на земјоделските задруги во Македонија”. Информативите сесии е ќе се одржат на следните локации со следниот … Продолжува

Сподели:

Повик бр. 1/ЗАМ/2020 за финансиска поддршка на земјоделски задруги

објавено во: Инфо, Истакнато, Повици / Огласи | 0

Почитувани, Проектот „Поддршка за развој на земјоделски задруги“, финансиран од Европската Унија, ги поканува подобните земјоделски задруги да учествуваат на „Повикот за финансиска поддршка на земјоделски задруги“ бр. 1/ЗАМ/2020. Право на учество имаат земјоделски задруги кои се регистрирани во надлежните … Продолжува

Сподели:

Повик бр. 11/ЗАМ/2019 за пријавување интерес за користење на советодавни услуги за спроведување на тендерски постапки за набавки

објавено во: Инфо, Истакнато, Повици / Огласи | 0

Почитувани, Проектот „Поддршка за развој на земјоделски задруги“, финансиран од ЕУ, Ве поканува да учествувате на Повикот за пријавување на интерес за користење на советодавни услуги за спроведување на тендерски постапки за набавки. Генерална цел на повикот е подобрен и … Продолжува

Сподели:

Јавен повик за достава на понуди бр. 10/ЗАМ/2019 за избор на советници на земјоделски задруги за спроведување на тендерски постапки за набавки

Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП) ги поканува сите заинтересирани субјекти – физички или правни лица да учествуваат во тендерска постапка за избор на: советодавни услуги на земјоделски задруги за спроведување на тендерски постапки за набавки (во понатамошниот текст: услуги). … Продолжува

Сподели:

Потпишани договори за финансиска поддршка (ЕУ грантови) за земјоделски задруги

На 25.11.2019 г. во х. Холидеј Ин во Скопје, потпишани беа 17 договори за финансиска поддршка (ЕУ грантови) за 9 постоечки и 8 новоформирани земјоделски задруги. Финансиската поддршка од Европската Унија е за инвестиции во објекти и опрема за преработка, … Продолжува

Сподели:

Спроведена студиска посета во Република Словенија

објавено во: Вести, Инфо, Истакнато | 0

CARE Германија е.В. во рамките на проектот, ја предводеше делегацијата од релевантни институции и граѓански организации на студиска посета во Република Словенија. Студиската посета беше наменета за претставници од работната група која се формираше во рамките на проектот, а чија … Продолжува

Сподели: