Спроведени теренски посети на грантистите

објавено во: Вести, Инфо | 0

На 09.07.2021 година, проектот (CARE и МРФП) во придружба од Делегацијата на ЕУ во Скопје, започна со низата теренски посети на грантистите со цел увид и презентација на направените набавки во рамките на грантовата шема на проектот. На првата посета … Продолжува

Сподели:

Отворен повик за дизајн и имплементација на финалните промотивни активности

објавено во: Вести, Инфо, Повици / Огласи | 0

Повеќе информации на ТоР-от достапен овде. Краен рок за аплицирање е 26.07.2021 година. Annex 1 – Preliminary list of the promotional products Annex 2 – List of grantees with names and locations

Сподели:

Продолжен повик за меѓународен надворешен експерт за подготовка на Стратегија за развој на земјоделски задруги

објавено во: Вести, Инфо, Повици / Огласи | 0

Во рамките на проектот „Поддршка на развојот на земјоделските задруги во Северна Македонија“, CARE планира да ангажира меѓународен надворешен експерт за подготовка на Стратегија за развој на земјоделски задруги. Документот треба да биде развиен, договорен и одобрен од CARE и Министерството … Продолжува

Сподели:

Повик за меѓународен надворешен експерт за подготовка на Стратегија за развој на земјоделски задруги

објавено во: Вести, Инфо, Повици / Огласи | 0

Во рамките на проектот „Поддршка на развојот на земјоделските задруги во Северна Македонија“, CARE планира да ангажира меѓународен надворешен експерт за подготовка на Стратегија за развој на земјоделски задруги. Документот треба да биде развиен, договорен и одобрен од CARE и Министерството … Продолжува

Сподели:

Продолжен повик за меѓународен надворешен експерт за подготовка на Стратегија за развој на земјоделски задруги

објавено во: Вести, Инфо, Повици / Огласи | 0

Во рамките на проектот „Поддршка на развојот на земјоделските задруги во Северна Македонија“, CARE планира да ангажира меѓународен надворешен експерт за подготовка на Стратегија за развој на земјоделски задруги. Документот треба да биде развиен, договорен и одобрен од CARE и … Продолжува

Сподели:

Повик за краткорочен експерт за развој на подзаконски акти за земјоделски задруги

објавено во: Вести, Инфо, Некатегоризирано | 0

| 0 УПАТСТВО ЗА АНГАЖМАН НА ЕКСПЕРТ/КА ЗА Развој на подзаконски акти на МЗШВ поврзани со Законот за задруги и Законот за земјоделство и рурален развојво рамките на проектот Поддршка на развојот на земјоделските задруги Вовед CARE International е федерација … Продолжува

Сподели: